Vem är jag
Mitt fokus
Miljö och affärer
Klimattjänster
Hållbar IT och digitalisering
Föreläsningar och workshop
Erfarenhet
Kontakt

 

 

  Hållbar IT och digitalisering  
 
IT hårdvara och drift
All IT drift ger en påverkan. Det går att köpa bättre eller sämre hårdvara och det går att drifta den på olika sätt och sist men inte minst så skall all uttjänt utrustning tas om hand. Skillnaden i medvetna beslut som mäts och följs upp, jämfört med omedvetna, är betydande. Allt fler köper IT som tjänst vilket flyttar alla hållbarhetsbeslut till inköp och avtal. Vi hjälper er med att sätta upp de bästa lösningarna oberoende av hur ni köper och driftar era IT-lösningar.

Klimatnytta av digitalisering
Uppskattningar görs att ca 15 % av den globala klimatpåverkan kan lösas med hjälp av digitaliseringen. Det handlar om digitala möten, att dematerialisera, att optimera fastigheter och och en hel del annat. Vi analyserar och uppskattar möjligheter med olika lösningar

Kompetens och workshops
Vi är kända för våra seminarier, utbildningar och workshops runt IT/digitalisering och hållbarhet. En bra start för att arbete med hållbarhet

Mer info här >>
Back to Startpage