Vem är jag
Mitt fokus
Miljö och affärer
Klimattjänster
Hållbar IT och digitalisering
Föreläsningar och workshop
Erfarenhet
Kontakt

 

 

  Klimattjänster  
 
Klimatanalys – klimatpositiv verksamhet
Klimatfrågan skär tvärt igenom alla verksamheter. Att skapa överblick om var i verksamheten klimatpåverkan uppstår, vilka krav kan väntas av kunder och när i tiden handlingar är lämpliga ger bra underlag för att sätta mål och uppnå en klimatpositiv verksamhet. Vad som menas och vad som är trovärdigt när det gäller att vara klimatpositiv hjälper vi till med.

Strategier och införande av förnybar energi
Förnybar energi är centralt i ett klimatneutralt samhälle. Vilka bränslen och vilken el används i egna verksamheten och hur ser det ut hos viktiga leverantörer? Hur köper man trovärdigt förnybar el utanför norden? Hur viktigt är det med additionalitet? Vilka effekt har olika åtgärder och hur kan de finansieras?

Mäta och sätta mål
Klimat mäts i en enhet och det är koldioxidekvivalenter. Att hitta bra sätt omvandla, mäta och följa upp är centralt för ett effektivt arbete och kommunikation av resultat.

Standarder och initiativ
Både i Sverige och världen finns olika initiativ inom klimatarbetet. Att gå med i olika initiativ kan ha bra värden i kommunikation men alla initiativ har också någon form av pris i form av krav. Vilka standarder och initiativ är bra för din verksamhet?

Mer info här >>
Back to Startpage