Vem är jag
Mitt fokus
Miljö och affärer
Klimattjänster
Hållbar IT och digitalisering
Föreläsningar och workshop
Erfarenhet
Kontakt

 

 

  Mitt fokus  
 
Jobbar med affärsstrategier inom miljö och hållbarhet. Hållbarhet generellt påverkar allt fler branscher, marknader och produkter medan klimatfrågan och digitaliseringen kommer påverka alla verksamheter.
Har lång erfarenhet av hantera miljö och hållbarhet i verksamheter och skapa resultat.
Har spetskompetens inom klimat och IT/digitalisering.
Digitaliseringens relation till hållbarhet handlar om optimering och dematrialisering som i sin tur har tydliga kopplingar till klimat.

Back to Startpage